ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

ANVR

Echt Ierland (KvK nr. 52554384) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

6 Redenen waarom het voor jou verstandig is om een reis te boeken bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de ANVR:

1. Eerlijke voorwaarden voor jou
Onze 'kleine lettertjes' van de ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn afgesproken met de Consumentenbond. En een ANVR-reisonderneming houdt zich netjes aan de Reclamecode Reisaanbiedingen en regels van de Autoriteit Consument en Markt. Dan kun jij er zeker van zijn dat het er eerlijk aan toe gaat.  

2. Jouw geld in goede handen
Een ANVR-reisonderneming is aangesloten bij garantiefonds SGR of biedt een gelijkwaardige garantie. Dat geeft jou zekerheid dat je je pakketreis en geboekte accommodaties (m.u.v. losse vliegtickets) volgens de voorwaarden worden vergoed bij faillissement van een ANVR-onderneming.

3. Jouw reis veilig & gezond
Reizen is avontuur! Daarom is een ANVR-reisorganisatie aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR). Dan weet je dat jij je kosten bij een calamiteit krijgt vergoed.

4. Je gaat verantwoord op reis
Met goed opgeleid personeel weet je dat jouw vakantie in goede en deskundige handen is. Maar om jou ook in de toekomst te laten genieten van prachtige bestemmingen neemt een ANVR-reisonderneming praktische maatregelen om extra rekening te houden met milieu, mensen, natuur en cultuur. En dat kan alleen als we samenwerken met jou als reiziger!

5. Jouw gegevens veilig
Een ANVR-reisonderneming heeft een beveiligde website, een helder privacy- en cookiebeleid en informeert jou over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Want je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Zo weet je dat je veilig kunt boeken én betalen.

6. Zekerheid voor jou bij klachten
De ANVR-reisonderneming helpt je graag bij vragen en klachten. Zij respecteert alle uitspraken van de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen en heeft ook een goede aansprakelijkheidsverzekering. Dat geeft jou vertrouwen!  

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden 

Echt Ierland (KvK nr. 52554384) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl en door ons certificaat in te zien via deze link. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Consumentenbijdrage SGR
Sinds 1 februari 2021 voert de Stichting Garantiefonds Reisgelden een consumentenbijdrage in van 5,- euro per persoon per boeking. Dit bedrag wordt door Echt Ierland bij de reiziger in rekening gebracht en afgedragen aan de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). De reden voor het heffen van een consumentenbijdrage ligt in het toegenomen risico van het garantiefonds om alle reissommen te kunnen garanderen, nu en in de toekomst. Hoewel SGR een financieel gezond fonds is zijn de onzekerheden die samenhangen met Covid dusdanig groot dat er een groter risico is dat reisorganisaties failliet gaan. Als reiziger krijg je in dat geval altijd je volledige reissom terug via de SGR. Om het fonds ook voor de toekomst te behouden is besloten een verplichte bijdrage op alle pakketreizen in rekening te brengen. Je zult deze bijdrage terugzien op het moment dat je gaat boeken.


Calamiteitenfonds

Echt Ierland is daarnaast aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed worden indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking (max. 9 personen). Voor meer informatie kijk je op www.calamiteitenfonds.nl.

 

Calimiteitenfond & SGR kleurenlogo's png