Wij waarborgen en respecteren je privacy, door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en dat je persoonsgegevens door ons beschermd worden. Ieder ander gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Informatie over E-mail

Wij gebruiken e-mailadressen om e-mail die wij ontvangen te beantwoorden. Deze adressen worden alleen hiervoor gebruikt en wij delen deze niet met derden buiten Echt Ierland.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is, dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor het aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.

Wij verwerken en delen uw persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de reisovereenkomst.

Echt Ierland verkoopt jouw gegevens niet

Echt Ierland zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die voor ons werken, zoals personeel van Echt Ierland. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Echt Ierland

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij gaan om die reden zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Als wij jouw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Cookies

Echtierland.nl maakt gebruik van cookies om het gebruik te analyseren en jou een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Hiervoor worden ook cookies van derde partijen gebruikt. Een cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres of leeftijd, maar kan wel je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag onthouden. Deze voorkeuren worden niet gekoppeld aan je naam, adres, of leeftijd, maar aan een IP-adres. Een cookie kan geen persoonlijke gegevens van je computer ophalen. Meer over cookies lees je op onze cookie pagina.